Uzņēmuma Coral Travel Latvia personāla politika

Mēs uzskatām, ka kompetenta komanda ir uzņēmuma visnozīmīgākā vērtība. Pateicoties kvalificētiem, vienmēr gataviem pārmaiņām un darbam mainīgā starptautiskā vidē, uz profesionālu izaugsmi tendētiem darbiniekiem, mēs varam pastāvīgi paaugstināt mūsu klientiem sniegto pakalpojumu līmeni, un vienlaikus radīt lielisku darba atmosfēru, ar ko lepojamies.

Mūsu mērķi

  • būt pieprasītam, vēlamam darba devējam
  • pateicoties profesionālajā ziņā pastāvīgi augošai komandai, uzturēt dinamisku darba vidi
  • saglabāt lojalitāti uzņēmuma vērtībām un profesionālās ētikas standartiem
  • uzturēt harmonisku komandu, strādājošu atbilstoši mūsu uzņēmuma kultūrai un attīstības stratēģijai

Aicinām ielikt mūsu lapai atzīmi "patīk" un sekot vakancēm

Atlasot pretendentus vakantajiem amatiem, mēs ievērojam vienlīdzīgu iespēju politiku, ņemam vērā pieredzi, kvalifikāciju un motivāciju. Mēs respektējam kandidātu patērēto laiku, tāpēc sniedzam atbildes visiem intervētajiem kandidātiem.

Katrs pieņemtais darbinieks iziet pienākumu veikšanai nepieciešamo apmācību, un var paļauties uz kolēģu palīdzību. Iekšējās un ārējās apmācības programmas tiek organizētas, ņemot vērā periodiskos darbības novērtējuma rezultātus, kā arī saskaņā ar uzņēmuma stratēģiju.